Anti-Infecciosos (Antibacterianos)

Anti-Infecciosos (Antibacterianos)

Anti-Infecciosos (Antibacterianos) ANTI-INFECCIOSOS (ANTIBACTERIANOS) Códigonacional Denominación Unidades porenvase 679927 .7 AZITROMICINA ALTAN 500 mg polvo para solución para perfusión EFG. (Vial) 1 600496.8 CIPROFLOXACINO ALTAN 2 mg/ml solución para perfusión EFG....