ANTI-INFECCIOSOS (ANTIBACTERIANOS)

ANTI-INFECCIOSOS (ANTIBACTERIANOS)

h Descargar PDF ANTI-INFECCIOSOS (ANTIBACTERIANOS) Código nacional Denominación Unidades por envase 679927 .7 AZITROMICINA   GES 500 mg polvo para solución para perfusión EFG. (Vial) 1 600496.8 CIPROFLOXACINO GES 2 mg/ml solución para perfusión EFG. (Bolsa 100...