Anti-Infecciosos (Antimicóticos)

Anti-Infecciosos (Antimicóticos)

Anti-Infecciosos (Antimicóticos) ANTI-INFECCIOSOS (ANTIMICÓTICOS) Códigonacional Denominación Unidades porenvase 600608.5 FLUCONAZOL ALTAN 2 mg/ml solución para perfusión EFG. (Bolsa 50 ml) 50 600609.2 FLUCONAZOL ALTAN 2 mg/ml solución para perfusión EFG. (Bolsa 100...